آبزی پروری

فیلتراسیون


فیلترهای مكانیكی بر اساس نوع عملکرد و حجم آب ورودی به فیلتر، نوع و اندازه ذرات مشخص می‌گردند. با بهره‌‌‌گیری از این فیلترها می‌‌‌توان ذرات کمتر از 30 میکرون را. نیز حذف نمود.

آدرس صفحه: http://aquatech.ir/filter.aspx
تاریخ چاپ: 5/21/2018 11:16:05 PM
حق كپی © صنایع آبزیان نیل پارس. تمامی حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...